AIGUA DOLÇA
  - Peixos
  - Plantes
  - Decoració
  - Filtratge i altres aparells
  - Material tècnic
  - Aquaris
  - Manteniment i neteja
  - Alimentació i suplements
  - Tractaments enfermetats
  - Ofertes
  - Altres
  AIGUA SALADA
  - Peixos i crustacis
  - Coralls e invertebrats
  - Aquaris
  - Roca viva i substracte
  - Filtres i material filtran
  - Il·luminació
  - Alimentació
  - Material tècnic
  - Testos
  - Ofertes
  - Altres
  ESTANYS
  - Lones de epdm
  - Estanys prefabricats
  - Filtres i bombes
  - Plantes
  - Peixos
  - Decoració
  - Fonts
  - Tractaments d'aigua
  - Llum i altres aparells
  - Ofertes
  - Alimentació
      GRAVA MULTICOLOR
 
   
   

Descripció: Grava multicolor.

Tamanys Grava / Sac, a escollir entre:

  • Grava: 1,5 mm / Sac: 2kg.
  • Grava: 7 mm / Sac: 1 kg.
  • Grava: 7 mm / Sac: 2 kg.
  • Grava: 7 mm / Sac: 5 kg.
  • Grava: 15 mm / Sac: 1 kg.